Regulamin - 15.02.2019 20.30 - Bel Suono

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR) informuję iż Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Prestige MJM Sp zoo sp k

KRS 0000461736

REGON:

NIP: 6080082025

numer telefonu: 62 7346261

e-mail: [email protected]

Administrator Danych Osobowych potwierdza, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z regulaminem sprzedaży biletów w systemie www.bilety.imprezyprestige.com (zwanym dalej: „Regulaminem”).     Administrator Danych Osobowych oświadcza, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami, które określa Regulamin. Maja Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. informujemy, że przetwarzamy Państwa Dane osobowe w związku z realizacją usługi co jest ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Co więcej dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy, podwykonawcy i podmioty wybrane przez Administratora danych (których udział jest niezbędny do prawidłowej realizacji usługi), z którymi zawarł on umowy powierzenia danych. Informujemy, że Dane osobowe mogą być także przekazywane poza Unię Europejską do podmiotów, których usługę Państwo wybrali w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu należytej staranności i odpowiednich zabezpieczeń. Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem.

System rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris