Wybór miejsc

22.08.2020 20.00 - Andrea Bocelli

PGE Narodowy / Warszawa

Ograniczenia: Można zarezerwować od 1 do 6 biletów

Osoby poruszaj?ce si? na wózku inwalidzkim w celu zakupu biletu proszone s? o kontakt pod adresem [email protected]

Pakiet VIP zawiera

Strefa VIP zawiera:

- Bilet na koncert
- Bary z winem
- Alkohole koktailowe
- Pocz?stunek w formie szwedzkiego bufetu. Bufet zawiera? b?dzie wybór starterów typu "finger food", ciep?ych jak i zimnych przek?sek, bar sa?atkowy, desery.
- Bary piwne
- Napoje bezalkoholowe, kawa i herbata.

Najbardziej uwielbiany tenor ?wiata odwiedzi Polsk? w przysz?ym roku! Andrea Bocelli – wspó?czesna legenda muzyki pop-operowej, mistrz w?oskiego belcanta i najlepiej sprzedaj?cy si? tenor wszech czasów - za?piewa 22 sierpnia 2020 roku na PGE Narodowym w Warszawie! Nie zwlekaj i kup bilet na koncert.

 

Andrea Bocelli jest obecnie najpopularniejszym na ?wiecie tenorem ??cz?cym muzyk? operow? i rozrywkow?. Jego duety z Edem Sheeranem. Jennifer Lopez, Du? Lip?, Celine Dion, Arian? Grande, Sarah Brightman czy synem Matteo bij? rekordy popularno?ci w internecie. Wydarzenia z udzia?em w?oskiego artysty gromadz? najwi?ksze widownie na ?wiecie, a publiczno?? d?ugo pozostaje pod wra?eniem jego wyj?tkowych wyst?pów. Fani, którzy kiedykolwiek mieli okazj? uczestniczy? w koncertach tenora, wskazuj? na jego wra?liwo?? i elegancj? oraz perfekcjonizm ka?dego wyst?pu, a tak?e repertuar spe?niaj?cy oczekiwania najbardziej wymagaj?cych. Popularno?ci? Andrea Bocelli ju? wielokrotnie przewy?szy? Trzech Tenorów: Luciano Pavarottiego, Placido Domingo, Jose Carrerasa. Jego profil na Facebooku'u obserwuje ponad 4 mln osób! Tenor mo?e si? pochwali? rekordowo wyprzedanymi koncertami i egzemplarzami p?yt. 16 albumów znalaz?o ponad 85 milionów nabywców! Artysta otrzyma? równie? wiele nagród. Zdoby?  Z?oty Glob, 6 nagród BRIT Classical, 7 nagród World Music Awards. Ma tak?e swoj? gwiazd? na Hollywood Walk of Fame. Andrea Bocelli u?wietni? swoimi wyst?pami równie? takie wydarzenia jak: Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa ?wiata w Pi?ce No?nej.

 

Andrea Bocelli to legenda na miar? nowego tysi?clecia. Artysty tego rodzaju nie da si? te? samoistnie wytworzy?, nawet z wykorzystaniem najbardziej b?yskotliwej kampanii marketingowej i za pomoc? sztabu specjalistów od kreowania wizerunku. To diament sam w sobie, którego talent dostrzegaj? i doceniaj? miliony na ca?ym ?wiecie, a jego historia, niczym legenda przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wida? to po publiczno?ci, która ca?ymi rodzinami spotyka si?, by czerpa? rado?? z muzyki Andrei Bocellego i szuka w niej ukojenia od codzienno?ci. W?oski ?piewak, najbardziej znany jest z wykona? „Time to Say Goodbye (Con te partirò)”, „Canto della Terra”, „Vivere”, „E Più Ti Penso”, „Vivo per lei” czy „Nessun dorma” i „Va pansiero”. Ze swoim melancholijnym i emocjonalnym brzmieniem, mocnym i uniwersalnym g?osem ??czy w sobie zarówno w?oskie belcanto, jak i cechy opery klasycznej. Andrea Bocelli nie ma sobie równych w wykonywaniu romantycznych ballad. A jego pe?ne zaanga?owania operowe role m??a, czy kochanka nadaj? wyrazu klasyce. Wszystko to czyni z niego niedo?cigniony wzór sceny muzycznej.

 

Po ogromnym sukcesie, jakim okaza? si? wyst?p Andrei Bocellego na stadionie w Poznaniu z okazji 100-lecia Uniwersytetu Pozna?skiego, legendarny w?oski tenor powróci do Polski. Nadchodz?cy koncert na PGE Narodowym w Warszawie zachwyci publiczno?? nie tylko ze wzgl?du na koj?cy tembr g?osu Andrei Bocellego, którego od lat podziwia ca?y ?wiat, ale tak?e doborem znakomitych go?ci za ka?dym razem pojawiaj?cych si? na scenie u jego boku:  muzyków i ?piewaków. Na pozna?skim koncercie przed kilkoma tygodniami zaprezentowali si?: ?wiatowej klasy sopranistka - Maria Aleida, fantastyczna gwiazda muzyki pop – Ilaria Della Bidia, geniusz fletu – Andrea Griminelli, dyrygenta i pianista – Carlo Bernini. Ku uciesze damskiej cz??ci publiczno?ci wyst?pi? tak?e niezwykle utalentowany syn artysty – Matteo Bocelli. Razem z ojcem brawurowo wykona?  utwór „Fall On Me”, który zosta? uznany przez pozna?sk? widowni? za najbardziej wzruszaj?cy moment tamtego wieczoru.

 

Wielkie emocje pozostawi? tak?e koncert Andrei Bocellego na Wa?ach Chrobrego podczas fina?u regat The Tall Ships Race 2017 w Szczecinie. Scena usytuowana na nabrze?u Odry, przy zacumowanych najpi?kniejszych ?aglowcach ?wiata, zrobi?a piorunuj?ce wra?enie na 200-tysi?cznej publiczno?ci, która d?ugo oklaskiwa?a w?oskiego tenora i jego go?ci. To by? trzeci co do wielko?ci koncert w historii Polski.

 

Kto u boku Andrei Bocellego wyst?pi w przysz?ym roku w Warszawie – na razie owiane jest tajemnic?. Nie ma w?tpliwo?ci jednak, ?e koncert na PGE Narodowym w 2020 roku równie? pozostawi w s?uchaczach niezapomniane doznania. B?dzie to pierwszy wyst?p artysty na najwa?niejszej arenie sportowej w Polsce. W poprzednich latach Bocelli wyst?powa? na stadionach: Legii i Gwardii w Warszawie czy Cracovii w Krakowie. Wydarzenie w stolicy mo?e przej?? do historii jako najwi?kszy biletowany koncert Andrei Bocellego w naszym kraju.

 

Warszawski koncert podzielony zostanie na dwie cz??ci. W pierwszej - publiczno?? us?yszy najpopularniejsze utwory klasyczne i arie operowe, a w drugiej – melodyjne piosenki mówi?ce o przyja?ni, rodzinie i mi?o?ci. Najwi?ksze przeboje Andrei Bocellego.

 

To, co zdecydowanie wyró?nia wydarzenie w Warszawie na tle innych, jest fakt wsparcia finansowego fundacji artysty. Organizacja tenora Andrea Bocelli Foundation zaanga?owa?a si? w dzie?o PLUS1. Dzi?ki wspó?pracy, z ka?dego sprzedanego biletu na koncert Andrei Bocellego na PGE Narodowym, przeznaczone zostan? cztery z?ote na cele charytatywne. Celem fundacji jest niesienie pomocy spo?eczno?ciom ?yj?cym w skrajnym ubóstwie, a tak?e walka z analfabetyzmem oraz cierpieniem spowodowanym chorobami i wykluczeniem spo?ecznym. Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresami: www.plus1.org i www.andreabocellifoundation.org.

 

- Andrea Bocelli wielokrotnie wype?nia? ju? najwi?ksze areny ?wiata, wyst?powa? przed koronowanymi g?owami pa?stw, prezydentami i papie?ami, a jego ?piew niezmiennie budzi szacunek i ogromne emocje. W naszym kraju artysta jest wci?? szalenie popularny i podziwiany. A po ostatnich koncertach, które organizowali?my z jego udzia?em w Poznaniu i Szczecinie, zorientowali?my si?, ?e mi?o?? do Bocellego w Polsce jest naprawd? wyj?tkowa. W obu przypadkach bilety zosta?y wyprzedane b?yskawicznie, a fani wci??  pozostaj? w niedosycie. Koncert w?oskiego tenora w Warszawie b?dzie wi?c odpowiedzi? na oczekiwania Polaków – komentuje Janusz Stefa?ski z agencji Prestige MJM, organizuj?cej warszawski wyst?p Andrei Bocellego.

 

Koncert legendarnego w?oskiego tenora odb?dzie si? 22 sierpnia 2020 roku na PGE Narodowym. Zarezerwuj bilety ju? teraz!

Trwa komunikacja...
System rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris